A Casa das Campás

Cliente: Casa das Campás UVigo, 2012

Deseño de gráficas para as diferentes actividades e obradoiros cuadrimestrais da Universidade de Vigo no Campus de Pontevedra. Creáronse carteis, folletos informativos, manteis para comedores universitarios e despregables de man. *Proxecto desenvolvido en ekinocio.

Carteles programación Casa das Campás
Diseño de carteles programación Casa das Campás
Diseño de cartel para talleres Casa das Campás
Portada folleto actividades otoño Casa das Campás
Mantel para comedor universitario
Mantel para comedor universitario
Diseño de carteles para talleres Casa das Campás
Mantel para comedor universitario
Cartel programación Casa das Campás