Armela

Cliente: Grupo Armela USC, 2019

O deseño centrouse nun elemento lineal que identifica a «vivenda» como ben de dereito e expón a problemática sobre a planificación urbana e a accesibilidade social con diferentes composicións gráficas. *Proxecto desenvolvido en ekinocio.

Anuncio prensa congreso vivienda
Cartel y programa congreso vivienda
Composición de símbolo para congreso vivienda
Exterior programa congreso vivienda
Interior programa congreso vivienda