Residencias escénicas

Cliente: Auditorio de Galicia, 2018

O deseño parte da composición rítmica de figuras xeométricas que se combinan para crear escenarios de actuación. Cores tenues e armoniosas que permiten o destaque da información e das imaxes.
*Proxecto desenvolvido en ekinocio.