Trasdeza

Cliente: María José Tallón, 2019

Creación de marca para produto deshidratado Triscos e deseño de etiquetado e packaging para todos os produtos Trasdeza Natur. Actualizouse o isologo corporativo e a papelería, o aspecto gráfico da tenda online, deseñouse un expositor para puntos de venda e un stand móbil para acudir a feiras. *Proxecto desenvolvido en ekinocio.

Composición de isologo y colores
Composición de tarjetas de visita Trasdeza
Naranja deshidratada Triscos
Ilustración de frutas para packaging Triscos
Packaging Triscos fresa y tomate cherry
Etiquetas de muestras Triscos
Diferenciación de colores en productos Trasdeza
Bote de Kale ecológico en polvo Trasdeza